EBHP1
 

​대기측정기

대기측정기_EB-AQM-09_3
대기측정기_EB-AQM-09_2
대기측정기_EB-AQM-09_1

EB - AQM - 09 (Air Quality Monitoring Station)

· 적용 : 주거지역, 공원, 도로, 빌딩, 공장, 공사현장

· 모니터링 종류 

     - 미세먼지 : PM2.5 , PM10

     - 가스  : SO2. NO2, CO. O3

     - 소음 :  30~130dB

     - 기타 : 온도, 습도, 풍향, 풍속, 기압 

·  방수 등급 :  1P65

· 전원 : DC 12V  /  AC 220V

수질측정기_설치형 미세먼지측정기_EB-F08

​설치형 미세먼지 측정기 (EB-F08)

· 미세먼저 사이즈  :  0.3um ~1.0um / 1.0um ~2.5um / 2.5um ~10um

· 검지범위  :   1ug / m3 ~ 1000ug / m3

· 검지시간  :  10초이내

· 전원 : DC 24V

· OUTPUT  :  1개 DRY CONTACT  /  4~20mA  /  RS485